top of page

 

PositiveCoaching

Gedragscode / Coaching-overeenkomst

Beste cliënt(e) hierna te noemen coachee

 

Alvorens wij aan een coaching-sessie zullen beginnen, wil ik een paar afspraken met je/u maken, die het coaching-proces ten goede zullen komen, wat betreft vertrouwen en veiligheid.

Wij ondertekenen beide het formulier nadat je/u het gelezen hebt/heeft en mogen elkaar op de gemaakte afspraken aanspreken.

 

De eventuele kosten van een sessie worden (bij aanvang van de sessie) contant afgerekend.

De kosten van een afspraak die binnen 24 uur voor het afgesproken tijdstip wordt afgezegd, worden in rekening gebracht. Ook als jij/u verzuimt je/zich af te melden, ontvang je/u een rekening, die voor een eventuele volgende afspraak betaald dient te worden.

 

Mobiele telefoon s.v.p. tijdens de sessie uitzetten, behalve als er een dringende reden is om bereikbaar te zijn.

 

Gegevens omtrent gezondheid, ziekte, beperkingen en dergelijke dienen voor aanvang van iedere sessie benoemd te worden. Tevens het volgen van andere therapieën en medische trajecten, zoals daar zijn somatische en psychische en alternatieve. Ook medicijngebruik, waaronder pijnstillers, evenals alcohol en andere genotsmiddelen, dient voor elke sessie kenbaar gemaakt te worden. Voor aanvang van iedere nieuwe sessie is het van belang wijzigingen door te geven.

 

Wat er tijdens een sessie gebeurt en besproken wordt, wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Er kunnen audio opnamen gemaakt worden voor studie/onderzoeksdoeleinden, dit wordt altijd aan de coachee medegedeeld en met hem overlegd, waarna opnames gemaakt worden, mits de coachee toestemming gegeven heeft.

 

Ingevulde formulieren en andere bestanden en/of media met persoonlijke gegevens worden goed opgeborgen en zijn aan de wet op de privacy gebonden .

 

Email adressen en andere persoonsgegevens worden alleen gebruikt, ter bevordering van de communicatie indien nodig voor het coaching-traject en worden niet aan derden verstrekt.

 

Wij zijn beiden gelijkwaardige partners in het coachingstraject, waar wordt gewerkt aan het ontplooien van de mogelijkheden die in jou/u aanwezig zijn, waarbij jij/u verantwoordelijk blijft voor jouw/uw keuzes.

Je/U bent en blijft verantwoordelijk voor jouw/uw eigen gedrag. Dit is belangrijk om te onderkennen. Dit betekent dat ik (behoudens het in de wet geregelde) geen aansprakelijkheid aanvaard voor mogelijke materiële of immateriële schade.

Ongewenst gedrag, zoals agressie en/of seksueel getint gedrag of opmerkingen, zijn niet toegestaan en leiden tot de ontbinding van de coaching overeenkomst.

bottom of page