Koor

Premiere van het lied De Wereld (Componist R.Berkens) bij het vrouwenmonument in Eindhoven, Ter gelegenheid van de 4 mei viering waar het landelijk thema verzet was.

Kinderkoor De Sterretjes in StudioH7  in Eindhoven Zomer 2018

Middenkoor Lighthouse in de kapel van het Elckerliekziekenhuis in Helmond Pasen 2018